Rehberlik Servisi
REHBERLİK SERVİSİ BUDUR..

2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL PARK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

J REHBERLİK SERVİSİ BUDUR J

Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların kişisel, sosyal ve bilişsel tüm yönleri ile gelişimini de hedefler. Bu anlamda, okulumuzdaki rehberlik hizmetleri sadece problemi olan öğrencilere yönelik değil, tüm öğrencilere yönelik bir hizmettir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda yargılanmadan dinlenir. Onlara açık ve dürüst davranılarak çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur. Hedefimiz, idare, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katılım ve işbirliğiyle, öğrencilerimizin mevcut kapasitelerini tam olarak kullanabilmesini sağlayarak daha verimli ve mutlu olmalarına yardımcı olmaktır.

Bu çalışmalarda yaş dönemi özellikleri de dikkate alınarak, öğrencinin eğitim ortamından yeterince yararlanabilmesi, kendini tanıması, geliştirmesi, problem çözme becerilerini kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesi amaçlanmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi sadece öğrencilere değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilere  yönelik çeşitli çalışmalar da  yürütmektedir.

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ NE DEĞİLDİR?

1.       Bireyin yapamadıklarının onun adına yapmak değildir.

2.       Disiplin, yargılama, ceza verme merkezi değildir.

3.      Rehberlik servisi hastane, psikolojik danışmanda doktor değildir.

4.      Problemi ortadan kaldırmaz problemin çözülmesine yardımcı olur.

REHBERLİK HİZMETLERİNDEN TAM YARARLANAN BİR ÖĞRENCİDE (İDEAL, ÇAĞDAŞ İNSAN) BEKLENEN DEĞİŞİMLER

 

Gelişen ve değişen dünyada;

1.       Kendini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan,

2.       Kendisi ve çevresiyle barışık,

3.      Kişisel değerleri ile toplumsal beklentiler arasında bir denge kurabilen,

4.      Yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olan,

5.      Karar verme, sorun çözme, kişiler arası ilişki ve iletişim becerilerine sahip,

6.      Kapasite ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştiren,

7.      Potansiyelini tam olarak kullanan,

8.      Başarıyı ve hayat boyu öğrenmeyi amaç edinmiş,

9.      Araştıran, sorgulayan, üretken ve mutlu,

 

10.   Kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.