Rehberlik Servisi
ÖĞRENCİ KOÇLUĞU NEDİR?

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

“Kimseye bir şey öğretemezsiniz, sadece cevabı kendi içinde bulmasına yardımcı olursunuz.”                                                                Galileo

Koçluk; kişilerin yaşamsal farkındalığını artırarak, potansiyel kaynaklarını keşfetmesini sağlayan, yaşamındaki maksimum performansı yakalayabilme amacı ile ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan, planlı bir gelişim sürecidir. Koçluğun kalbinde öz yönelimli öğrenme ve kişisel gelişimle insanları güçlendirme düşüncesi yatmaktadır.

Koç, danışanın alışmış olduğu düşünce yapısını zorlayarak farklı bakış açıları yakalamasını ve davranışsal becerilerini geliştirmesini sağlayan yol arkadaşıdır. Koç danışana yol arkadaşlığı yaparken, fikir vermez; kişinin cevaplarını kendine buldurur çünkü danışanının iç kaynaklarına ve dolayısıyla mükemmelliğine inanır.

Koç danışanın;

Var olan potansiyelini ve yeteneklerini keşfetmesini,

Kendi iç gücüne inanmasını ve kendi değerlerine sahip çıkmasını,

Hedef belirlemesini ve bu hedeflere gidecek yolları görebilmesini,

Kendi kendisini engellediği kör ve zayıf noktalarının farkına varmasını,

Kendi güçlü yanlarını görebilmesini,

Kendi kişilik özelliklerini fark edebilmesini,

Kendi çözüm stratejilerini keşfetmesini,

Tüm yaşam sorumluluğunun sadece kendi elinde olduğunu fark etmesini sağlar.