Rehberlik Servisi
OKULUMUZ REHBERLİK SERVİSİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Birimimizde amaç; öğrencimizi tanımak, öğrenciye kendisini tanıtmak, özgüven becerileri kazandırmak, çevresini tanıtmak, öğrencimizin problemlerini çözmesine, gerçekçi ve akılcı kararlar almasına, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesine, çevresine uyum sağlamasına ve böylelikle "kendini gerçekleştirmesine" destek olmaktır.

Bireysel farklılıklardan yola çıkarak sağlıklı bir kişilik gelişimi için bireyi desteklemek en önemli hedefimizdir. Rehberlik servisi sadece sorun yaşayan öğrencilerle değil, tüm öğrencilerle çalışır. Etkin zaman kullanımı ve verimli ders çalışma teknikleri ile öğrencilerimizin akademik başarıları desteklenmektedir.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR;

Kişisel Rehberlik:

Öğrencilerimizin doğru davranış kalıpları ve farkındalık geliştirmelerine destek olmak,

Öğrencilerimizin yaş ve psiko-sosyal gelişim özelliklerini dikkate alarak arkadaşlık, karşı cinsle ilişkiler ve ergenlik dönemi sorunları ile ilgili danışmanlık yapmak,

Kendisiyle ve çevresiyle barışık bireyler yetiştirmek amacıyla öğrenciye psikolojik destek vermek,

Sorumluluk bilinci ve karar verme becerilerini geliştirerek öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine yardımcı olmak.

Eğitsel Rehberlik:

Öğrencilerimizin akademik başarı durumlarını izleyerek başarılarını arttırmak amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yapmak, bu süreçte veli ve öğretmenlerle işbirliği içinde çalışmak,

Öğrencilerimizin başarıya ulaşması için çalışma sevgisi ve disiplini kazandırmaya yönelik verimli çalışma ve zamanı etkin kullanma yöntemlerini öğretmek,

 Başarıyı engelleyen etkenler olarak tüm öğrencilerin yaşayabileceği dikkat dağınıklığı, motivasyon eksikliği, sınav kaygısı gibi konularda öğrencilerimize psikolojik destek vermek.

Mesleki Rehberlik:

Öğrencilerimizin kendilerine uygun ders ve meslek seçimleri yapabilmeleri için ilgi ve yeteneklerini belirlemek,

Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları için üniversite sınavına hazırlık sürecinde öğrencilerimize meslekleri, yükseköğretim programlarını ve üniversiteleri tanıtmak, eğitsel geziler yapmak,

Sınav kaygısı, motivasyon ve konsantrasyon konularında öğrencilerimize psikolojik destek vermek,

YGS ve LYS danışmanlığı ve sınav sonrasında tercih çalışması yaparak öğrencilerimizin hedefledikleri yükseköğretim programlarına yerleşmelerini sağlamak, kariyer planlama çalışmaları yapmak ve sonrasında öğrenciyi izlemek.

VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 Öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda veli ile bireysel görüşmeler yapmak,

 Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerine uygun olarak; velilerimizi bilgilendirmek amacıyla ergenlik dönemi özellikleri, aile içi iletişim, anne-baba olmak, stres yönetimi ve eğitim sistemi içinde yer alan konularla ilgili doküman hazırlamak,

 İletişim becerileri, ergenlik dönemi özellikleri, sınav sistemi, sınav kaygısı, anne-baba olmanın sorumlulukları, aileyi tanıma gibi konularda seminerler düzenlemek.

ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Motivasyon ve danışmalık çalışmaları

Oryantasyon çalışmaları

Sınıf rehberliğinde konsültasyon çalışmaları

Hizmet içi eğitim düzenlemeleri

Sınıf içi etkileşimi olumlu yönde kullanma çalışmaları

Okulumuz rutin çalışmaları;

Sınav rehberliği

Okul aile birliği çalışmaları

Öğrenci meclisi çalışmaları

Meslekler ve gelecek konulu çalışmalar

Bireysel rehberlik

Disiplin yönetmeliği çalışmaları