Haberler
Erasmus Plus Projesiyle Avrupa'dayız

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus + Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 2017 Erasmus +  Teklif Çağrısı döneminde Özel Park Kolejinin 2017-1-TR01-KA102-039360 numaralı “Hemşire Yardımcılığı İçin Avrupa'da Rol/Model Arıyoruz” adlı projesi kabul edilerek; 39.124 Avro hibe kazanmıştır. Yapılan kurslar ve eğitim programlarıyla katılımcıları yurtdışı hareketlilik öncesinde hazırlıklarına başlamışlardır.

Proje kapsamında 3 refakatçi öğretmen 19 öğrencisi; Letonya’da (Daugavpils Bölge Hastanesi, Daugavpils Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi), Almanya’da (Südwall Hastanesi) 21 günlük Hemşire Yardımcılığı Uygulamalı Eğitimleri konusunda beceri eğitimi alacaklardır. Öğrenciler proje yurt dışı ortaklarının bağlı kurumları olan hastane, rehabilitasyon merkezi, hasta bakım merkezlerinde Hemşire Yardımcılığı alanında uygulamalı beceri eğitimi, mesleki staj, gözlem, tetkik faaliyetlerini gerçekleştireceklerdir.

Proje kapsamında öğrenciler yapılacak kültürel faaliyetlerle bu ülkeleri tanıma imkânı sağlanmış olacaklar ve Avrupa Birliğine üye olan bu ülkelerde yapılan faaliyetlerde öğrencilerimiz mesleki bilgilerini ve becerilerini artırma fırsatı elde edeceklerdir.

Yurtdışında kaldıkları süre içerisinde öğrencilerimiz İngilizce dil gelişimlerine katkı sağlamanın yanında Almanca, İngilizce, Rusça ve Letonca dillerinde eğitimler alarak 2020 Avrupa Eğitim Stratejisi hükümlerine göre 2. yabancı dil öğrenmelerine ve sosyal ortamda anlaşabilecek seviyeyi yakalayabilecek fırsatları olabilecektir.  

Proje, yararlanıcıların Almanya’daki ve Letonya’daki aldıkları eğitimler ve belgelerle mezuniyetleri sonrasında iş piyasasında istihdam edilmelerinde olumlu katkı sağlayacaktır.

Kültürlerarası ortak paylaşımların neticesinde Avrupa’daki ülke kültürlerinin, iş hayatının, farklı dillerin, eğitim ve sağlık hizmetlerinin öğrenilmesi ile yararlanıcıların farkındalık düzeylerinin artmasına, bakış açılarının gelişmesine katkıda bulunarak özgüvenlerini artmasına katkı sağlayacaktır.

Yurtdışı hareketlilik sürecine yönelik tüm katılımcıların hazırlıkları heyecanla devam etmektedir. Projenin yurtdışı hareketliliği öncesinde yapılan tanıtım ve yaygınlaştırma toplantılarına sektör temsilcilerine,  öğretmenlere, velilere, okulumuz ve yerel ortak okullarımız öğrencilerine, bölgemizde yükseköğretim düzeyinde faaliyet gösteren kurumlara bilgilendirmeler, sunumlar ve bilgi paylaşımlarında bulunulmuştur. İlimizdeki ortaöğretim düzeyinde mesleki sağlık eğitimi alan öğrencilerimizin Avrupa ülkelerinde yaşayacakları oldukları bu deneyim ile; hem hayata bakış açılarında hem de özgüven edinmeleri hususunda olumlu yol kat etmeleri beklenmektedir.

                Projemiz Erasmus + Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 2017 Erasmus + Teklif Çağrısı döneminde Afyonkarahisar İlinde kabul gören projeler arasında olması bizleri gururlandırmakta olup; proje kurullarımız ve tüm katılımcılarımız tüm aktivitelerde örnek olma, disiplinle çalışmaları sürdürme yönünde, süreci titizlikle takip etmektedirler. Önceki yıllarda proje sahibi ve ortağı okullarımızın tecrübeleri, projemizin ürünlerini amaçlarına uygun biçimde neticelendirecektir. 

Öğrencilerimizin, Avrupalı olma ve Avrupalılaşma konularında önemli fikir sahibi olmalarını sağlayan projenin eğitim programları ve etkinlikleri başarı ile tamamlamalarını diler; Projede emeği geçen tüm paydaşlara, personele, katılımcı öğrencilerimize, yurtdışı alıcı ortaklarımız yöneticilerine ve çalışanlarına, katkılarını ve emeğini esirgemeyen tüm paydaşlara teşekkürü borç biliriz…